Hikayemiz

1984 yılından gelen tecrübesi ile 2020 yılında Halı ve Polyester tesisi kurarak üretim faaliyetlerine başlayan Valentis Carpet, günümüz halı sektöründe dünya markası olma yolunda büyük bir ivme kazanmıştır.

Yüksek yatırımları ve mekanik tezgâhları ile katlanarak büyümeye devam eden Valentis Carpet, sektöründe Lider olma yolunda hızla ilerlemektedir.

İç ve Dış piyasada geniş müşteri tabanı ile dünyanın birçok ülkesine ihracat-ithalat yapmaktadır. 15 Ülkede faaliyet gösteren Valentis Halı, Dış piyasada sektörün öncüsü haline gelmiştir.


İnsan Hakları Politikamız

İnsan hakları politikamız için tıklayınız.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürümüz için tıklayınız.

Çevre Politikası

Çevre politikamız için tıklayınız.

Vizyon

Valentis Carpet, tüm çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi,  evrensel kalite ve tasarımlarda farklı ürün ve hizmet sunarak müşteri beklentilerini karşılayarak, güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemektedir.  

Misyon

Firmamız dünyada, kendi sektöründe ve yönetim anlayışı olarak dinamik, kendini sürekli yenileyen teknolojik yatırımlarla alt yapısını güçlendiren, yaşam alanlarınızın istenilen konfor ve huzur ortamını sağlamayı benimseyen bir şirkettir.

Kalite anlayışını sürekli geliştirerek kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile sürekliliği sağlamakta, insana ve doğaya duyarlı öncü bir şirket olmaktadır.Değerlerimiz
Dürüstlük ve doğruluk
Toplum bilinci
Çevre bilinci
Kaliteli Üretim
Çalışana değer verme
Tüketici odaklı üretim
Müşteri odaklı hizmet
Sürekli gelişim
Kapasitemiz
Yıllık
0 Ton
İplik Üretimi
Yıllık
0M2
Halı Dokuma
Yıllık
0 Adet
Halı
Kalite Politikamız
1
Sektörel Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak verimliliği sağlamak, pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmak.
2
Kaliteli üretim esasına dayalı olarak, proseslerde sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
3
Çalışanlarımızın memnuniyeti , aidiyetleri , bilinçlendirilmeleri ve mesleki eğitimleri ile sürekli gelişmeyi sağlamayı
4
Süreçlerimizi gerçekleştirirken olabilecek tüm iş kazalarını önlemek ve risklerin etkilerini aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmeyi ve gerekli şartların sağlanması için önlemler almayı ,çalışanlara eğitim vermeyi
5
Tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla işbirliğimizi arttırmayı ve alınan ürün/hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi
6
Sürdürülebilir şartlara, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tedarikçilerimizden bilgilerinden ve fikirlerinden yararlanarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak. Kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.
7
Yasal mevzuatlarına şartlarına uymak ve ilgili tarafların kalite yönetim bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
8
Sürekli gelişmeyi tüm süreçlerde kalite sistemimize uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.
Bilgi Güvenliği Politikamız

ALKA HALI FİRMASI,

Bilgi varlıklarının iş süreçleri ve fonksiyonları için çok önemli olduğunun bilinci ile;
Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanmasını,
Bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanmasını, yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanmasını,
Bilgi varlıklarının, içeriden ya da dışarıdan bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdite karşı korunmasını amaçlar.
Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişebilirlik etkilerin değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak
Bilgi güvenliği ile ilgili risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak
Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayı minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
Şirket yönetimimiz, bilgi güvenliği politikamız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın, bilgi güvenliği konularıyla ilgili farkındalık eğitimleri almalarını temin eder ve politikayla uyumu sağlar.
Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği politikası ve prensiplerini desteklerler ve bu politikaya atıfta bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemi (bgys) politika, prosedür ve Düzenlenmelerine uyarlar.
Bilgi güvenliği politikamız, valentis home iş etiği kuralları ve bilgi güvenliği politikası ile uyumludur
Kalite Belgelerimiz